Radionica radne grupe - Reforme sindikata
Ohrid, 29.01.-01.02.2016.

Organizovanje mladih u sindikatima


I ove godine stavljen je akcenat na garantovanje budućnosti sindikata kroz organizovanje mladih dalje

Regionalna saradnja "Solidarnost" Evropska Konfederacija Sindikata (ETUC)
Skoplje, 20.-22.12.2015.

Sastanak Upravnog odbora


Razgovor o eksternim i internim izazovima za sindikate u jugoistočnoj Evropi, kao i pregled rada (u 2015.) dalje

Radionica radne grupe: Internet - komunikacije - mediji
Beograd, 10.-12.12.2015.

Internet - komunikacije - mediji


Diskusija o razvoju i uvođenju novih i dugoročnijih strateških procedura koje bi mogle da poboljšaju dalje

Radionica radne grupe - Radno zakonodavstvo
Vrnjačka Banja, 26.-28.11.2015.

Zastupanje interesa radnika na radnom mestu - Radnička veća


U uvodnim prezentacijama o zastupanju zaposlenih u kompanijama, bili su primetni trendovi dalje

Radionica radne grupe - Radno zakonodavstvo
Banja Luka, 11.-13.11.2015.

Bezbednost i zdravlje na radu


Viktor Kempa (expert ETUI instituta) je u svom izlaganju o bezbednosti i zdravlju na radu, ukazao na dalje

Regionalna saradnja "Solidarnost" Evropska Konfederacija Sindikata (ETUC)
Skoplje, 09.-14.10.2015.

Radionica radne grupe - Reforme sindikata: Dijalog generacija; Plenarna sednica RSS Solidarnost


Na prvoj ovogodišnjoj (2015.) sednici odbora mladih RSS "Solidarnost" vodila se dalje

Operativna grupa: Internet & Komunikacije
Beograd, 23.-26.09.2015.

Internet & Komunikacije


Oslanjajući se na analizu postojećih sajtova sindikalnih organizacija operativna grupa je dalje

Sastanak Upravnog odbora i poseta 19. Kongresu SSM
Ohrid, 20.-22.05.2015.

Na prvom sastanaku Upravnog odbora


Razgovaralo se o budućim aktivnotima u drugoj polovini 2015. a izvršena je i evaluacija dalje

Radionica radne grupe - Reforme sindikata
Podgorica, 12.-15.05.2015.

Reforma sindikata stalni izazov za sindikalni pokret


Skup je privukao veliku medijsku pažnju, pre svega zbog Emilija Gabaglija (bivšeg gen. sekretara EKS-a) dalje

Prvi plenarni sastanak projekta koji je potpomognut od strane Evropske komisije
Beograd, 23.-25.02.2015.

Prvi plenarni sastanak


Evropska komisija je pružila finansijsku podršku za regionalnu mrežu Solidarnost koja će se fokusirati na dalje


Brexit - What consequences for European Works Councils?
28.06.2016.


Banjaluka: U SRED SREDE - Ranka Mišić
Regionalna saradnja 'Solidarnost' EKS: Sastanak Upravnog odbora
Youtube Video: Protest Ranke Misic u narodnoj skupstini Republike Srpske
Youtube Video: Radionica radne grupe Reforme sindikata: Druga radionica radne grupe Internet-komunikacije-mediji
Youtube Video: Radionica radne grupe Reforme sindikata: Dijalog generacija; Plenarna sednica RSS 'Solidarnost'
Youtube Video: Radionica radne grupe Reforme sindikata: Dijalog generacija; Plenarna sednica RSS 'Solidarnost'
Youtube Video: UGS Nezavisnost i SSSS - Svetski dan dostojanstvenog rada
Youtube Video: Radionica operativne grupe Internet-komunikacije
Youtube Video: Ranka Mišić o novom zakonu o radu
Youtube Video: Selvedin Šatorović RAZGOVOR SPOVODOM: Prednacrt reformske agende za BIH
Youtube Video: Zapaljeno vozilo Generalnog sekretara SSCG Marka Nikčevića
Youtube Video: 5th Western Balkans EESC
Vimeo Video: 15. Kongres saveza samostalnih sindikata Srbije
Youtube Video: Bernadette Segol, Govor povodom 15. kongresa SSSS
Youtube Video: Sastanak Upravnog odbora i poseta 19. Kongresu SSM
Youtube Video: Radionica radne grupe - Reforme sindikata
Youtube Video: Vanredna skupština SSCG
Youtube Video: International workers day
Youtube Video: Beograd 1. Maj 2015
Youtube Video: Labor Union Documentary Trailer
Youtube Video: Mercedes-Benz, Heavy Labour Discount
Youtube Video: European Social Innovation Competition 2015
Youtube Video: Good Deals 2014
Youtube Video: Ljubljana, hteli smo radnike, a došli su nam ljudi
Youtube Video: Nametanje zakona o radu u BIH
Youtube Video: Bernadette Ségol, - Čestitka SSSH povodom 25. godina delovanja
Youtube Video: Prvi plenarni sastanak projekta 'Na putu ka EU'
Youtube Video: Mladen Novosel o štrajku solidarnosti
Youtube Video: What is Social Investment?
Youtube Video: Bernadette Ségol - Obraćanje sindikalnim rukovodiocima
Youtube Video: British Council - Social Enterprise 2015
Youtube Video: Jobsecurity Australia
Banja Luka 01.08.2015.
Ranka Mišić o novom zakonu o radu


Podgorica 15.05.2015.
Poruke sa vanredne Skupštine SSCG


Mercedes-Benz
Heavy Labour Discount


Beograd, Trg Nikole Pašića 5, 06.11.2014
Bernadette Ségol -
Obraćanje sindikalnim rukovodiocima


Projekat saradnje između Evropske konfederacije sindikata (ETUC) i
regionalne mreže " SOLIDARNOST " uz podršku Evropske komisijeKoncept:Sindikati kao socijalni partneri i značajan element demokratskog civilnog društva ne smeju stajati po strani kada se radi o kreiranju puta u Evropsku Uniju. Oni moraju i žele da učestvuju. Integracija nije rezervisana samo za Vlade. Učešće civilnog društva predstavlja glavni element procesa integracije. Sindikati moraju da preuzmu odgovornost i aktivnu ulogu, posebno kada se radi o socijalnoj dimenziji integracije u EU. Stoga je potrebno da steknu kompetencije i da međusobno sarađuju.

KSS Trade Union name-shortcut
SSSH Trade Union name-shortcut
SSM Trade Union name-shortcut
SSRS Trade Union name-shortcut
SSSBIH Trade Union name-shortcut
SSSS Trade Union name-shortcut
UGSN Trade Union name-shortcut
USSCG Trade Union name-shortcut
ZSSS Trade Union name-shortcut
BSPK Trade Union name-shortcut
On the way to EU / Na putu ka EU - ETUC - Regionalni savet sindikata "SOLIDARNOST"
Projekat saradnje između Evropske konfederacije sindikata (ETUC) i regionalne mreže "SOLIDARNOST" uz podršku Evropske komisije

Kontakt: Trg Nikole Pašića 5, II sprat, kanc. br.16, 11000 Beograd, Srbija
GPS: 4448'46.62" N, 2027'44.39" E
Tel: +381 11 333 5431
Tel: +381 11 333 5432
Fax:+381 11 333 5436

E-mail  : office@onthewaytoeu.net
Internet: http://www.onthewaytoeu.net
Internet: http://www.onthewaytoeu.org
Internet: http://www.naputukaeu.net
© On the way to EU - ETUC - Regionalni savet dindikata "SOLIDARNOST" | Sva prava zagarantovana - 2015.
Net-Edition: Goran Pavlov